District 41

SERVING NORTH AND EAST INDIA, BANGLADESH, BHUTAN AND NEPAL

Ranked #1 District (2016-17)

Smedley Distinguished (2019-2020)

TLI TRAINERS' LEADERBOARD

Name of the TrainerAverage Score of All TrainingsNo. of Trainings Taken (TLI, JTP & CJTP)
Abha Ohri, DTM79.391
Abhijit Roy, DTM83.141
Amiliyaa Syed, DTM65.711
Ananya81.711
Ankur Yadav, DTM86.662
Ashmin Sharma76.631
Ayan Pal, DTM87.48
Darshan Kumar Satpathy, DTM81.841
Deepesh Chalise76.631
Diptee Acharya82.381
Ekta C Shetty, DTM80.791
Fayez Uddin Ahmad76.781
Gaurav Aggarwal73.291
Jennifer Ghosh, DTM82.721
Kanika Sharma801
Kaushik Bhattacharya83.24
KL Chinchith Krishnan83.671
Kumar Thapa79.91
Kunal Kant Ojha81.341
MD Golam Dastagir Jony, DTM76.521
Moon Pradhan, DTM79.381
Neha Gupta, DTM81.631
Nimish Joseph, DTM84.593
Nirmika Subba, DTM79.511
Nusrat Huda, DTM87.141
Pramod Fernandez, DTM86.421
Prashamsa Rijal75.711
Pritish Acharya, DTM81.311
Privil Rodriguez81.971
Ranjit Acharya, DTM81.421
Rohit Kumar Jha, DTM80.871
Rudra Dev Row Chowdhury86.421
Sandipa Thapa76.761
Saswati Borthakur77.31
Satyadip Basu, DTM84.453
Savita81.91
Sayantan Das, DTM82.541
Shaurab Lohani, DTM85.621
Shivpriya Gowri, DTM86.52
Smita Mishra, DTM86.211
Suman Shakya, DTM81.973
Sutapa Chatterjee80.281